Archive

2020 1 2
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2
2016 1 2
2012 4 5
2011 2 3
2010 1

Search

Issue № 1 Volume 2, 2020 р.

Title page

Content

PEDAGOGY AND DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

N. O. Yevdokymova, N. V. Tarasova

N. O. Yevdokymyva, O. O. Kharchenko

I. S. Zahurska, L. M. Falkovska, Yu. Yu. Demianchuk

M. I. Zamishchak

O. B. Ihumnova

O. V. Kaminska

L. O. Katrushova

A. V. Kichuk

A. P. Kiian, K. S. Burkovskyi

T. M. Klybanivska

L. V. Klochek

O. H. Kovalenko

Yu. A. Korotsinska

L. О. Kotlova, I. M. Tsymbalyuk

H. O. Kotsiuba, T. A. Lyhomyna

A. I. Lehka, M. M. Kuleba

L. O. Liakhovets, A. O. Lisnevska

I. M. Melnyk

N. V. Mykhalchenko

M. O. Nesterenko, B. S. Myronovych

O. V. Osyka, K. S. Osyka

A. O. Pohribna, O. V. Proskurna

L. O. Podkorytova

O. I. Prots

O. H. Razumova

O. A. Reznikova, O. V. Babkina

A. I. Rudenok, K. I. Maksymchuk

M. V. Savrasov, K. D. Martynova

Svidenska H. M., Hen O.

A. I. Stetsenko

M. R. Tsymbal

O. H. Shmyhliuk

O. O. Shcherbakova

V. M. Yurchenko, M. M. Hryshchuk

B. A. Yakymchuk