Archive

2020 1 2
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2
2016 1 2
2012 4 5
2011 2 3
2010 1

Search

Випуск № 4, 2018 р.

Титульна сторінка

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Л. М. Абсалямова

О. В. Журавльова

О. В. Кузнєцова

В. І. Мозговий

Г. В. Пирог, К. О. Куранова

О. М. Svystula

О. П. Смирнова, С. Б. Кас’янова

ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ

О. С. Лисенко

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

О. В. Бацилєва, І. В. Пузь

Т. В. Іванова, Т. В. Коробкова, С. Л. Мартинюк

М. В. Маркова, С. Ю. Глаголич

Н. М. Матейко

М. І. Пелюстка

Д. М. Харченко, О. Ю. Ізвєкова

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Л. О. Котлова, К. О. Безверхня

Ю. О. Михальчук

А. В. Склярук

І. А. Шрамко

Эйюбова Римма Гусейн кызы

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Е. В. Садаклієва

І. В. Топоркова

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

А. І. Безпалко

Д. О. Бігунов

К. М. Калениченко

Є. С. Кушмирук

О. Д. Павлюк

Г. М. Свіденська

Л. В. Сіроха

О. В. Ткачук

Т. В. Чередниченко

СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

О. В. Ільїна

М. В. Кісліцина

І. П. Лисенкова

ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

Н. Є. Афанасьєва, А. К. Кухаренко

Н. Є. Афанасьєва, С. С. Маклакова

Ю. О. Белінська

В. И. Ковальчук

М. О. Мосьпан

А. П. Шумейко

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ; ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

С. А. Колот

С. М. Кучеренко, Д. С. Мохонько

І. В. Сергєєва

О. С. Шатілова