Archive

2020 1 2
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2
2016 1 2
2012 4 5
2011 2 3
2010 1

Search

Issue № 2, 2020 р.

Title page

Content

GENERAL PSYCHOLOGY, HISTORY OF PSYCHOLOGY

Antonova Z. O., Zhylovska T. L., Rudenok A. I.

Bykovа S. V.

Deputatov V. O.

Karhina N. V., Rubskyi V. N.

Klibais T. V., Starynska N. V., Tsyhanchuk T. V.

Kornieieva O. D.

Kotlova L. О.

Мelnichuk М. М.

Myloslavska O. V.

Prakhova S. A., Datsenko O. A.

Yablonskiy A. І.

MEDICAL PSYCHOLOGY

Vakulenko Yu. V.

Korolovych O. V.

SOCIAL PSYCHOLOGY; PSYCHOLOGY OF SOCIAL WORK

Lisnevska A. O.

Shevchuk O. P.

PEDAGOGY AND DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

Bagirzade Arzu Kamal

Berehova N. P., Kushnir I. M., Stepaniuk O. K.

Devis L. A., Kormyshev M. V.

Dotsenko L. V., Bezuhla V. Yu., Kozlova A. О.

Zarytska V. V., Kozarik O. S.

Karіaka І. V., Dailydonys А. А., Kovalenko О. О.

Mednikova H. I.

Mytsko V. M., Sydoryk Yu. R., Kogutyak N. M.

Oleksyuk V. R.

Petiak O. V.

Pylypenko K. V.

Skrypnyk N. Н.

SPECIAL PSYCHOLOGY

Vovchenko O. А.

PSYCHOLOGY OF ACTION IN SPECIAL CONDITIONS

Diachkova O. M.

Serhiienko N. P.

ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY; ECONOMIC PSYCHOLOGY

M. S. Velykodna