Архів номерів

2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2        
2016 1 2        
2012 4 5        
2011 2 3        
2010 1          

Пошук

 

 

baner1

 

unnamed

 

banner c111

 

 

images

 

Про журнал

У період введення на усій території України карантину, спрямованого на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, час роботи редакції залишився без змін (Пн-Пт 8:00-17:00).

Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» – наукове фахове видання, засноване Класичним приватним університетом у 2010 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №17198-5968Р від 27.10.2010р.

ISSN 2663-6026 (Print), 2663-6034 (Online)

Фахова реєстрація: журнал включено до переліку фахових видань з психологічних наук згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 № 1413

Розміщення на сайті НБУВ: Теорія і практика сучасної психології

Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах даних Index Copernicus International (Республіка Польща), Google Scholar.

Періодичність видання: 6 разів на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Метою збірника наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників у різних галузях психологічних наук.

Ця мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі психологічних наук;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень психологічної науки;

- сприяти розширенню зв'язків Класичного приватного університету з науковими та освітніми спільнотами.

Тематичні розділи журналу:

1. Загальна психологія, історія психології

2. Психофізіологія

3. Психологія праці; інженерна психологія

4. Медична психологія

5. Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

6. Юридична психологія

7. Педагогічна та вікова психологія

8. Спеціальна психологія

9. Психологія діяльності в особливих умовах

10. Організаційна психологія; економічна психологія

11. Політична психологія.