Архів номерів

2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2        
2016 1 2        
2012 4 5        
2011 2 3        
2010 1          

Пошук

 

 

baner1

 

unnamed

 

banner c111

 

 

images

 

Авторам

У період введення на усій території України карантину, спрямованого на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, час роботи редакції залишився без змін (Пн-Пт 8:00-17:00).

Завантажити правила оформлення статей

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

17 березня 2020 року було опубліковано Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975», згідно з яким журнал «Теорія і практика сучасної психології» отримав відмову у включенні до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України й тому наразі журнал є тимчасово нефаховим починаючи з 13 березня 2020 року. Проте згідно офіційної позиції Міністерства освіти і науки України журнал має право на повторне подання документів після зміни складу редакційної колегії та публікації його у заявці на включення наукового видання до Переліку наукових фахових видань України. Засновником та редакційною колегією видання було прийняте рішення забезпечити повторний розгляд журналу на найближчій експертній раді Міністерства освіти і науки України з відповідних науковому профілю видання наук, однак у зв’язку з введеним на усій території України карантином, спрямованим на запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, точні дати проведення експертних рад наразі невідомі.
У зв’язку із цим редакційною колегією разом із керівництвом засновника видання було узгоджено позицію щодо того, щоб № 2 за 2020 рік журналу «Теорія і практика сучасної психології», на який був заздалегідь оголошений набір до 10 квітня 2020 року, було рекомендовано та підписано до друку до 10 березня 2020 року. Це дає юридичні підстави вважати, що статті авторів цього номера будуть опубліковані у фаховому виданні.

 

Для опублікування статті у № 2/2020 необхідно до 10 квітня включно заповнити довідку про автора та на електронну пошту редакції   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  надіслати:

- статтю;

- відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання реквізитів).

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевчук_статтяШевчук_квитанція.

Авторські примірники збірника наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом після 10 червня 2020 року.

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Вартість публікації становить 550 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Редакційна колегія наукового збірника перевіряє кожну статтю на плагіат, а також здійснює її внутрішнє анонімне рецензування, після проходження якого автору буде надіслано підтвердження з реквізитами для оплати публікаційного внеску.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

1. Обсяг статті – не менше 8 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.

- поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см;

- міжрядковий інтервал – 1,5;

- шрифт «Times New Roman» – 14;

- абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);

- текст вирівнюється по ширині.

2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

3. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (ДСТУ 8302:2015).

 

СТРУКТУРА СТАТТІ:

1. Загальні вимоги:

Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;

- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

2. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

3. Стаття повинна містити назву статті, анотації та ключові слова мовою статті та англійською мовою; обсяг анотації – 1800 знаків без пробілів (250-300 слів), кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

Стаття повинна мати такі структурні елементи:

- індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);

- тематичний розділ журналу;

- прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання та назва статті трьома мовами – українською, російською, англійською (не більше 3-х авторів);

- текст статті;

- список літератури.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ЗАПОВНИТИ ДОВІДКУ ПРО АВТОРА

Контакти:

Редакція збірника наукових праць «Теорія і практика сучасної психології»

Класичний приватний університет

вул. Жуковського 70 б, м. Запоріжжя, Україна, 69002

Телефон: +38 068 56 64 685

Електронна пошта:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Офіційний сайт: www.tpsp-journal.kpu.zp.ua

 

Час роботи: Пн-Пт 08:00-17:00