Архів номерів

2020 1 2
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2
2016 1 2
2012 4 5
2011 2 3
2010 1

Пошук

 

baner1

 

unnamed

 

banner c111

 

 

images

 

 

Авторам

Завантажити правила оформлення статей

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у № 2/2020 необхідно до 10 квітня включно заповнити довідку про автора та на електронну пошту редакції   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  надіслати:

- статтю;

- відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання реквізитів).

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевчук_статтяШевчук_квитанція.

Авторські примірники збірника наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом після 10 червня 2020 року.

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Вартість публікації становить 550 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Редакційна колегія наукового збірника перевіряє кожну статтю на плагіат, а також здійснює її внутрішнє анонімне рецензування, після проходження якого автору буде надіслано підтвердження з реквізитами для оплати публікаційного внеску.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

1. Обсяг статті – не менше 8 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.

- поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см;

- міжрядковий інтервал – 1,5;

- шрифт «Times New Roman» – 14;

- абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);

- текст вирівнюється по ширині.

2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

3. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (ДСТУ 8302:2015).

 

СТРУКТУРА СТАТТІ:

1. Загальні вимоги:

Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;

- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

2. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

3. Стаття повинна містити назву статті, анотації та ключові слова мовою статті та англійською мовою; обсяг анотації – 1800 знаків без пробілів (250-300 слів), кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

Стаття повинна мати такі структурні елементи:

- індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);

- тематичний розділ журналу;

- прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання та назва статті трьома мовами – українською, російською, англійською (не більше 3-х авторів);

- текст статті;

- список літератури.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ЗАПОВНИТИ ДОВІДКУ ПРО АВТОРА

Контакти:

Редакція збірника наукових праць «Теорія і практика сучасної психології»

Класичний приватний університет

вул. Жуковського 70 б, м. Запоріжжя, Україна, 69002

Телефон: +38 068 56 64 685

Електронна пошта:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Офіційний сайт: www.tpsp-journal.kpu.zp.ua

 

Час роботи: Пн-Пт 08:00-17:00