Archive

2020 1 2
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2
2016 1 2
2012 4 5
2011 2 3
2010 1

Search

Випуск № 2, 2018 р.

Титульна сторінка

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Л. М. Абсалямова

Л. Я. Галушко

Г. О. Діденко

В. В. Кириченко

І. В. Козицька

М. А. Півень

С. А. Таточенко

М. О. Чернюк

Т. С. Яценко, Л. Я. Галушко, В. О. Степашко

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

А. О. Головіна

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

А. М. Мирян

В. Г. Подорожний

О. В. Тимченко

О. В. Черкай

Л. А. Черних

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

С. В. Арефнія

О. О. Бабенко, А. С. Мокляк

Ю. Ю. Бойко-Бузиль

І. О. Віденєєв, Т. О. Перевозна, О. М. Харцій

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

А. М. Большакова

В. М. Борисенко

І. А. Власенко, М. С. Олійник

С. В. Грабіщук

Л. О. Жданюк

Л. В. Клочек

В. О. Коваленко

О. О. Лелюх-Степанчук

М. М. Лук’яненко

С. О. Манжара

І. М. Мельник

А. О. Парасєй-Гочер

О. А. Резнікова, О. В. Солодка

Д. М. Туркова

Л. П. Федоренко

Л. І. Хабірова

О. І. Харченко

СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

І. П. Лисенкова

С. В. Пєхарєва, А. С. Пєхарєва

К. О. Тичина

ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

В. В. Кердивар

В. І. Мозговий

О. В. Радько

А. Ю. Рочняк

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ; ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Л. В. Єременко

ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

V. V. Baliuta

Ю. Я. Карпюк